Home Privacy Policy

Privacy Policy

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Westo Prefab Betonsystemen B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Westo Prefab Betonsystemen B.V. te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

+