icon-arrow-right
HomeNieuws Algemeen bericht omtrent Coronavirus

Algemeen bericht omtrent Coronavirus

Actueel

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee Westo Prefab Betonsystemen werkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van Westo Prefab Betonsystemen.

Impact van het coronavirus

Westo Prefab Betonsystemen houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van u, onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus. Omdat het om een ernstig en besmettelijk virus gaat, doen wij ons uiterste best om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van onze projecten.  

 

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben. Daarnaast kunnen meer ingrijpende maatregelen van de overheid volgen. 

 

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de toekomst hierdoor in sommige gevallen mogelijk (plannings)problemen kunnen ontstaan. Mocht in de komende tijd blijken dat dit bij onze projecten aan de orde is, zullen wij de betreffende partijen hierover zo spoedig mogelijk informeren. In overleg zullen wij dan de verdere maatregelen bespreken om de gevolgen hiervan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over een project van Westo Prefab Betonsystemen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

+