icon-arrow-right
HomeNieuws VolkerWessels investeert in klimaatbestendig maken Nederlandse bossen

VolkerWessels investeert in klimaatbestendig maken Nederlandse bossen

Actueel

VolkerWessels heeft op 27 september 2019 een overeenkomst getekend met de Unie van Bosgroepen en FSC® Nederland om de komende twee jaar minimaal 500 hectare bos in Nederland klimaatbestendig te maken. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Op termijn wil VolkerWessels het hout afkomstig uit deze bossen in eigen bouwprojecten toepassen.

Investeren in klimaatslim bosbeheer

VolkerWessels investeert 50.000 euro in klimaatslim bosbeheer. Medewerkers van VolkerWessels kunnen ook meedoen aan dit initiatief. Elke financiële bijdrage van een medewerker van VolkerWessels wordt door VolkerWessels verdubbeld tot maximaal eenzelfde bedrag als de initiële investering. Dus wanneer het bos en klimaat je lief is dan kun je geld overmaken naar Bankrekening nummer NL50RABO0305775359 t.n.v. Volker Stevin Nederland B.V. met omschrijving Donatie FSC en je zakelijke email adres, dan krijg je een leuke digitale verrassing!!!!

Voorbeelden van te treffen maatregelen

De Unie van Bosgroepen gaat met dit geld in een drietal FSC-gecertificeerde bossen verspreid over Nederland maatregelen treffen waardoor het bos meer CO2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde van de bossen een positieve impuls krijgt. Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die naar verwachting beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

+