icon-arrow-right
HomeNieuws WESTO blijft CO2-bewust bezig!

WESTO blijft CO2-bewust bezig!

Actueel

Westo Prefab Betonsystemen B.V. is continue bezig met verbeteringen en een duurzame bedrijfsvoering en hanteert hiervoor het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen. Nogmaals willen wij u daarom met trots melden dat wij sinds medio 2016 voldoen aan de eisen van het CO2-BEWUST CERTIFICAAT Niveau 4.

De verschillende niveau’s van de CO2-Prestatieladder.

Wat is het verschil tussen niveau 1 t/m 5?

Niveau 1 t/m 3 gaat over de CO2 uitstoot en CO2 reductie van je eigen bedrijf. Het verschil in de niveaus zit ‘m in de betrouwbaarheid en vrijblijvendheid. Op niveau 1 ben je als bedrijf volledig vrij in hoe de CO2 uitstoot in kaart brengt en doelstellingen zijn niet echt nodig. Een intentie tot reductie is al genoeg. Op niveau 3 moet de CO2footprint conform internationale standaarden zijn opgesteld, dien je als bedrijf concrete doelstellingen te hebben inclusief een uitgewerkt plan van aanpak met maatregelen en heb je een cyclus geïmplementeerd waarmee je aantoonbaar continue het functioneren van het CO2 reductiebeleid monitoort en bijstuurt.

 

Zoals je merkt heb je op niveau 3 een stabiel CO2 reductiesysteem waar geen spelt tussen te krijgen is en –nog veel belangrijker- waarmee ook werkelijk significantie CO2besparingen worden gerealiseerd. Niveau 4 & 5 gaan daarom niet dieper in op het eigen bedrijf maar zorgen voor verbreding: de keten. Je brengt dan ook de CO2 uitstoot van leveranciers en klanten in kaart en gebruikt maximaal je eigen invloed om CO2reductie in de keten te realiseren.

+