HomeOver onsCertificaten

Certificaten

Wij vinden kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid belangrijk.

Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen. De desbetreffende certificaten en conformiteitsverklaringen kunt u desgewenst hieronder downloaden, door op het nummer te klikken. 

KOMO-certificaat

Als lid van de Bond van Beton Fabrikanten (BFBN) leveren wij al onze producten onder KOMO-certificaat. Voor een aantal producten geldt tevens een CE-markering. 

 

WESTO COEVORDEN

KOMO kwaliteitsverklaring

K2293/09

NL BSB productcertificaat

K85683/02

Conformiteitscertificaat

0620-CPR-44234/03

 

WESTO/BFL LAAR

KOMO kwaliteitsverklaring

K47486/03

NL BSB productcertificaat

K85685/020

Conformiteitscertificaat

0620-CPR-47488/03

KOMO kwaliteitsverklaring Wapeningsconstructies, gehechtlaste netten

K47486/03

Productcertificaat Fabrieksfunderingen

K57247/04

    

ISO 14001

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in onze bedrijfsvoering.

 

ISO 14001 geldig tot 2019

MSC-K73846/03

OHSAS 18001

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens OHSAS 18001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

De voordelen van OHSAS 18001:

  • Systematische aanpak die leidt tot verbetering;
  • Essentiële pijler onder het duurzaamheidsbeleid;
  • Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor beter gemotiveerde medewerkers;
  • Lagere verzuimcijfers met  financieel positieve gevolgen;
  • Minder controles door de arbeidsinspectie bij OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven;
  • Aantoonbaar voldoen aan klantwensen met betrekking tot veiligheid en omgang met arbeidsomstandigheden.

Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel.  De aanwezigheid van een OHSAS 18001-certificaat kan voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren OHSAS 18001 in plaats van het VCA-certificaat.

 

OHSAS 18001 geldig tot 2019

OHSAS-K73845/03

 

CO2-prestatieladder

Westo Prefab Betonsystemen B.V. als onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling B.V. is continue bezig met verbeteringen en een duurzame bedrijfsvoering en hanteert hiervoor het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen. Nogmaals willen wij u daarom met trots melden dat wij voldoen aan de eisen van het CO2-BEWUST CERTIFICAAT Niveau 4.

 

      CO2-prestatieladder geldig tot 2021                                                                                                        

            CO2-BEWUST NIVEAU 4

+