icon-arrow-right
HomeProjecten Millenium Tower Reed Elsevier

Millenium Tower Reed Elsevier

AMSTERDAM

Één rechthoekige toren van 26 etages die 98 meter hoog is, waaraan op de vier punten een extra rechthoek is toegevoegd. Deze rechthoekige ‘zijtorens’ lopen aan de korte zijde in elkaar over. In totaal meet het gebouw 60.000 vierkante meter inclusief de tweelaagse parkeerkelder van 12.000 vierkante meter onder het gebouw.

Korte bouwtijd

“De relatief korte bouwtijd maakt het noodzakelijk om verschillende speciale maatregelen te nemen”, schetst D. van Vliet, projectleider van de bouwcombinatie Wessels Zeist-IBB Kondor. “Zo hebben we besloten om de constructeur nog wel naar het totale ontwerp te laten kijken, maar het constructieve ontwerp en de engineering uit te laten voeren door KVWS-zusterbedrijven die onderdelen van de bouw voor hun rekening nemen. Zo bouwt Visser en Smit Bouw de onderste twee kelderverdiepingen (de parkeergarage) en levert Westo uit Coevorden de prefab betonconstructie. Door hun specialisatie zijn zij in staat om met innovatieve oplossingen tijd te winnen én de constructie te verbeteren.”
In het oorspronkelijke ontwerp was bijvoorbeeld bedacht om het gebouw te funderen met 1100 prefab betonpalen. Onduidelijk was vanaf welk niveau moest worden geheid en wat voor poer er op moest komen. Bij het eerste ontwerp bleek dat dit een poer moest worden van 2 meter dik en in totaal maar liefst 2800 kubieke meter groot. Bij de alternatieve constructie was het uitgangspunt om de belastingen vanuit de bovenbouw zo recht mogelijk naar beneden te brengen. Dit bleek mogelijk door boorpalen onder de stabiliteitswanden toe te passen, waardoor de grote poer niet meer nodig was. Later bleek het nog wel nodig om tussen de stabiliteitswanden en boorpalen een kleine poer aan te brengen, maar deze was veel kleiner dan in de eerste versie. Ook kon er nu worden volstaan met 685 prefab betonpalen. Beide aspecten leveren een aanzienlijke tijdwinst op.
Ook in de overige constructie is alles er op gericht zo snel mogelijk te werken. Het complete gebouw wordt opgetrokken uit prefab betondelen, inclusief de gevelelementen. Het gebouw wordt in de ruwbouw per verdieping op elkaar gestapeld. De bouw van één etage zal naar verwachting telkens ongeveer acht werkdagen vergen.

Sandwichpanelen

De vloeren zijn geveloverspannend en de gevels zelf zijn dragende sandwichpanelen waarbij de elementen in de fabriek worden gestort met binnenblad, isolatie en buitenblad. De aluminium kozijnen en een deel van de beglazing wordt eveneens al in de fabriek in de elementen geplaatst. Zodra de gevelelementen zijn geplaatst, is een etage daardoor meteen wind- en waterdicht.
Om het bouwtempo te vergroten worden er daarnaast geen standaard kanaalplaten gebruikt, maar dubbel T-vloerelementen. Deze elementen zijn ongeveer twee keer zo groot als een kanaalplaat (14,40 bij 2,70 meter) en worden op de bouwplaats als een soort grote Duplo-blokken in elkaar geschoven.
Van Vliet: “Door gebruik te maken van zo groot mogelijke geprefabriceerde delen die al zo ver als het kan zijn afgewerkt, kunnen we in een strak tempo doorwerken. Daarvoor wordt er wel een zware wissel getrokken op het verticaal transport. Je moet een kraan hebben die in staat is snel zware lasten naar boven te hijsen. Door de omvang en het gewicht van de elementen, moesten we er voor kiezen gebruik te maken van één van de zwaarste kranen die in Nederland wordt ingezet, een Wolff 60140 B topkraan met een totale hoogte van meer dan 140 meter en een hijsvermogen van 30 ton op 40 meter sprei. Begin volgend jaar komt er nog een tweede topkraan type Wolff 500B, waardoor we achter elkaar kunnen doorwerken.”

Winst

Behalve de gevel- en vloerelementen, hijsen de kranen al tijdens de ruwbouw alle afbouwelementen op de verdiepingen. Ook dit levert tijd- en logistieke winst op omdat het niet meer nodig is om naderhand de materialen binnendoor naar boven te brengen. Voorwaarde daarvoor was wel dat vooraf al exact duidelijk is welke materialen waar nodig zullen zijn.
“Dat leverde wel rare gezichten op bij de opdrachtgever en de huurder”, zegt Van Vliet. “Twee jaar voor de oplevering moest men al beslissen over de plaats van tussenwanden, de kleur van het sanitair en het type binnendeuren. Maar om de deadline te halen, is dit de enige manier. Ook in de afbouw proberen we tijd te winnen. De afbouw van het gebouw begint straks al terwijl de ruwbouw nog in volle gang is. Zodra de negende en zeventiende verdieping in ruwbouw gereed zijn, worden deze aan de bovenzijde met een tijdelijke voorziening afgedicht. In de daaronder gelegen verdiepingen begint de afbouw dan al, terwijl de overige verdiepingen nog bovenop het gebouw worden gezet. Nog tijdens de bouw, kunnen we daardoor al delen vooropleveren. Door de uitgekiende afstemming van techniek en logistiek, moet het lukken om op 1 juli 2004 de sleutel aan de huurder te geven.”

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    bouwcombinatie Wessels Zeist-IBB Kondor
  • Realisatie
    2004
  • Projectcategorieën
    Bouw en Vastgoed
+