icon-arrow-right
HomeProjecten PreNoMo geluidsschermen

PreNoMo geluidsschermen

LANGS DE A20 IN ZUID-HOLLAND

Om geluidshinder afkomstig van de A20 voor bewoners in Rotterdam te verminderen realiseert Holland Scherm in opdracht van Rijkswaterstaat langs de zuidzijde van de A20 een PreNoMo-geluidsscherm. 

Modulair geluidsscherm

Dit project van Rijkswaterstaat is een voorloper (Pre) op het lucht- en geluidssaneringsprogramma dat volgt uit de Nota Mobiliteit (NoMo). Het geluidsscherm langs de A20 is een modulair geluidsscherm. 

Prefab betonnen oplegbakken

Het scherm bestaat uit een onderheide fundatie met daarop stalen stijlen. De vakvulling bestaat uit een onderste rij betonpanelen met daarboven modulaire glaspanelen. Het geluidsscherm is ruim 3500 meter lang en varieert in hoogte tussen de 5 en 6 meter. Er zijn voor dit geluidsscherm diverse funderingstechnieken toegepast namelijk; betonpalen, inwendig geheide buispalen, getrilde buispalen en geboorde buispalen. De afmeting van de toegepaste palen varieert van paaldiameters van 40 centimeter tot een grootste diameter van 1 meter. Daarnaast is ruim 750 meter van het geluidsscherm gefundeerd op bovengrondse betonnen overkluizingsbalken met een gemiddelde lengte van 30 meter per stuk, welke op hun beurt rusten op de door Westo Prefab Betonsystemen BV geproduceerde prefab betonnen oplegbakken. 

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    Holland Scherm
  • Realisatie
    2014 - 2015
  • Projectcategorieën
    GWW
+